"support projects" — Słownik kolokacji angielskich

support projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wsparcie projekty
  1. support czasownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many people in the area also support the project, she said.

podobne do "support projects" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "support projects" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne