"support Actress" — Słownik kolokacji angielskich

support Actress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wsparcie Aktorka
  1. support czasownik + actress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The performance won her the Oscar for best supporting actress.

podobne do "support Actress" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "support Actress" po angielsku

inne