TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"win for Actress" — Słownik kolokacji angielskich

win for Actress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj dla Aktorki
  1. win czasownik + actress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Faith Prince won the award for best actress in a musical.