"behind the project" — Słownik kolokacji angielskich

behind the project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za projektem
  1. behind przyimek + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This morning he is, apparently putting his weight behind the project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo