"multimedia project" — Słownik kolokacji angielskich

multimedia project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): multimedia projekt
  1. multimedia rzeczownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This came to be better in terms of looks and multimedia projects.

powered by  eTutor logo