"overall project" — Słownik kolokacji angielskich

overall project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólny projekt
  1. overall przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These form among others the basis for the following phases of the overall project's work plan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo