"creative project" — Słownik kolokacji angielskich

creative project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twórczy projekt
  1. creative przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    People don't have time to get involved in creative projects when they only have one day off.

powered by  eTutor logo