"project with" — Słownik kolokacji angielskich

project with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt z
  1. project czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Production is projected to begin in 2013, with a return set for 2014.

    Podobne kolokacje: