"for one's project" — Słownik kolokacji angielskich

for one's project kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś projekt
  1. for przyimek + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But what sort of building would he put up for his project?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo