BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"project is presented" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zostanie zaprezentowany
  1. present czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Several projects of a new stadium were presented to the public since the 1960s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo