Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"to projects" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to projects" po angielsku

rzeczownik
 1. projekt, plan [COUNTABLE]
  I'm working on my new project. (Pracuję nad moim nowym projektem.)
  Would you like to work with me on that project? (Czy chciałbyś pracować ze mną nad tym projektem?)
  My next project is to buy a new computer. (Moim następnym planem jest kupienie nowego komputera.)
  link synonim: design
 2. przedsięwzięcie [COUNTABLE]
  This was a very expensive project, but it paid off. (To było bardzo drogie przedsięwzięcie, ale się opłaciło.)
  Your project was doomed to failure. (Wasze przedsięwzięcie było z góry skazane na porażkę.)
 3. referat, praca dotycząca czegoś [COUNTABLE]
  I am preparing a project for an upcoming conference. (Przygotowuję referat na zbliżającą się konferencję.)
  The teacher asked me to do a project about Asia and its culture. (Nauczyciel poprosił mnie, żebym przygotował pracę dotyczącą Azji i jej kultury.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. określać, przewidywać, planować [TRANSITIVE]
  We project a 5 minute break. (Przewidujemy 5 minutową przerwę.)
  Did you project that or was it a lucky break? (Przewidziałaś to, czy może był to szczęśliwy zbieg okoliczności?)
 2. wystawać, sterczeć [INTRANSITIVE]
  We had to project for 4 hours before someone let us in. (Musieliśmy sterczeć 4 godziny, zanim ktoś nas wpuścił.)
  I'm not going to project here and freeze to death. (Nie zamierzam tu sterczeć i zamarznąć na śmierć.)
 3. wyświetlać (za pomocą projektora) [TRANSITIVE]
  We projected our presentation on the wall. (Wyświetliliśmy naszą prezentację na ścianie.)
  I can't project the presentation, so you will have to make notes. (Nie mogę wyświetlić prezentacji, więc będziecie musieli robić notatki.)
 4. narzucać (np. wyobrażenie o czymś) [TRANSITIVE]
  Don't project your ideas on me! (Nie narzucaj mi swoich pomysłów!)
  His mother always project her will on him. (Jego matka zawsze narzuca mu swoją wolę.)
 5. wystrzelać [TRANSITIVE]
  They projected some beautiful fireworks. (Oni wystrzelili piękne fajerwerki.)
  He projected a firecracker too close and lost his arm. (On zbyt blisko odpalił petardę i stracił rękę.)
 6. wyobrażać sobie [TRANSITIVE]
  Greece is very beautiful, but I projected more. (Grecja jest bardzo piękna, ale wyobrażałem sobie więcej.)
  I don't know what you were projecting. (Nie wiem, co sobie wyobrażałeś.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. osiedle mieszkań socjalnych
  She still lives in the projects. (Ona dalej mieszka na osiedlu mieszkań socjalnych.)
  The president of my town wants to build projects. (Prezydent mojego miasta chce wybudować osiedle mieszkań socjalnych.)

"to projects" — Słownik kolokacji angielskich

to projects kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do projektów
 1. to przyimek + project rzeczownik
  Silna kolokacja

  If we left the house, then he would return to his project.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo