BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"allocate to projects" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przydziel projektom
  1. allocate czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Therefore, it will have to be allocated to projects that are ready to go.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo