"commercial project" — Słownik kolokacji angielskich

commercial project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): handlowy projekt
  1. commercial przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Government has also embarrassed itself on another commercial project.

powered by  eTutor logo