"innovative project" — Słownik kolokacji angielskich

innovative project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): innowacyjny projekt
  1. innovative przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    It's great to be working with so many talented developers on such an innovative project.

powered by  eTutor logo