"innovative program" — Słownik kolokacji angielskich

innovative program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorski program
  1. innovative przymiotnik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Those schools enrolled very poor children, and tried to improve results with innovative programs.