"secret project" — Słownik kolokacji angielskich

secret project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tajny projekt
  1. secret przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Back at the office you said something about a secret project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo