"launch a project" — Słownik kolokacji angielskich

launch a project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpocznij realizację projektu
  1. launch czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Over the next 10 years the city was able to launch several projects.

powered by  eTutor logo