"launch satellites" — Słownik kolokacji angielskich

launch satellites kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): satelita wystrzelenia
  1. launch czasownik + satellite rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The original plan was to begin launching new satellites in 2014.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo