"project for" — Słownik kolokacji angielskich

project for kolokacja
Popularniejsza odmiana: projected for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt dla
  1. project czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    You also have to project forward your tax situation for '88.

    Podobne kolokacje: