"American project" — Słownik kolokacji angielskich

American project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański projekt
  1. American przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    The success of Iraq's economy is crucial to the American project here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo