Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"promote projects" — Słownik kolokacji angielskich

promote projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj projekty
  1. promote czasownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It promotes projects in the area of charitable, educational, scientific or religious activities.

powered by  eTutor logo