"implement projects" — Słownik kolokacji angielskich

implement projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekty narzędzia
  1. implement czasownik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    The local government have made efforts to implement projects aimed at poverty reduction.

powered by  eTutor logo