"implement policies" — Słownik kolokacji angielskich

implement policies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityki narzędzia
  1. implement czasownik + policy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When you want to know how to implement a policy, ask the states.

powered by  eTutor logo