"huge project" — Słownik kolokacji angielskich

huge project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymi projekt
  1. huge przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For the city, the huge project looks like a bargain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo