"huge number" — Słownik kolokacji angielskich

huge number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymia liczba
  1. huge przymiotnik + number rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not everything he did involved huge numbers of people, though.

    Podobne kolokacje: