"huge amount" — Słownik kolokacji angielskich

huge amount kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromna ilość
  1. huge przymiotnik + amount rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You can learn a huge amount about your body in the process.