"begin one's project" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: begin a project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczynać czyjś projekt
  1. begin czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By 2004 enough had been raised to begin the project.

powered by  eTutor logo