"military project" — Słownik kolokacji angielskich

military project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): militarny projekt
  1. military przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    The first was that scientists from different backgrounds had, during the war, worked together on various military projects.

powered by  eTutor logo