"at the Eden Project" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: at the project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy raju Projekt
  1. at przyimek + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Department officials are now taking a fresh look at the project.

    Podobne kolokacje: