"great project" — Słownik kolokacji angielskich

great project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetny projekt
  1. great przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It seemed to me that his mind was away on some other great project or problem.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo