"cultural project" — Słownik kolokacji angielskich

cultural project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt kulturalny
  1. cultural przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    The brothers worked together all their lives on technical, social and cultural projects.

powered by  eTutor logo