"grand project" — Słownik kolokacji angielskich

grand project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazały projekt
  1. grand przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Everyone wants to be part of such a grand project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo