Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project is cancelled" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest odwołany
  1. cancel czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project was canceled only one year later in early 1993.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo