"begin the project" — Słownik kolokacji angielskich

begin the project kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin a project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij projekt
  1. begin czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By 2004 enough had been raised to begin the project.

powered by  eTutor logo