"record projects" — Słownik kolokacji angielskich

record projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekty płytowe
  1. record czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He then moved into studio recording, recording small projects and demos for local bands.

powered by  eTutor logo