"project out" — Słownik kolokacji angielskich

project out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt na zewnątrz
  1. project czasownik + out particle
    Zwykła kolokacja

    Thin whiskers project out and slightly forward from the base of the bill.

    Podobne kolokacje: