"rebuilding project" — Słownik kolokacji angielskich

rebuilding project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbudowa projekt
  1. rebuilding rzeczownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it remains to be seen if the rebuilding project is complete.

    Podobne kolokacje: