"design project" — Słownik kolokacji angielskich

design project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt projektowy
  1. design rzeczownik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    Civil work was coming to an end and all new design projects were of a military nature.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo