"project is canceled" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: project is cancelled
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest odwołany
  1. cancel czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project was canceled only one year later in early 1993.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo