"interesting project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interesujący projekt
  1. interesting przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The state has also spent thousands more on other interesting projects in the past year.

powered by  eTutor logo