"interesting thing" — Słownik kolokacji angielskich

interesting thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interesująca rzecz
  1. interesting przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And then you don't have much time left to do interesting things.

powered by  eTutor logo