BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"interesting story" — Słownik kolokacji angielskich

interesting story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interesująca historia
  1. interesting przymiotnik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has an interesting story, one in which I might be involved.

powered by  eTutor logo