"true story" — Słownik kolokacji angielskich

true story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawdziwa historia
  1. true przymiotnik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I feel happy that the true story will be told.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo