"Specific project" — Słownik kolokacji angielskich

Specific project kolokacja
Popularniejsza odmiana: specific project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Konkretny projekt
  1. specific przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is true that some countries may have more interest in a specific project.