"specific project" — Słownik kolokacji angielskich

specific project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkretny projekt
  1. specific przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is true that some countries may have more interest in a specific project.

powered by  eTutor logo