Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"engage in projects" — Słownik kolokacji angielskich

engage in projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij się projektami
  1. engage czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Soon after, the band broke, and each member engaged in new projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo