"project through" — Słownik kolokacji angielskich

project through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt całkowicie
  1. project czasownik + through przyimek
    Silna kolokacja

    They have also exhibited the power to project themselves through images.

    Podobne kolokacje: