"certain project" — Słownik kolokacji angielskich

certain project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewny projekt
  1. certain przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We have set motion upon certain projects with regard to our brother and sister.

powered by  eTutor logo