"projected over" — Słownik kolokacji angielskich

projected over kolokacja
Popularniejsza odmiana: project over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystawać
  1. project czasownik + over przyimek
    Luźna kolokacja

    The head begins to project freely over the mouth area.

    Podobne kolokacje: