Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"focus on projects" — Słownik kolokacji angielskich

focus on projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na projekty
  1. focus czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1994 the band decided to stop working together and de Meyer started to focus on side projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo